ราคาค่าบริการ

รุ่นเฮลิคอปเตอร์ บริการ ราคา (บาท/นาที/เที่ยวบิน)
AS355NP
เดินทาง / ท่องเที่ยว
ถ่ายทำภาพยนตร์ / ถ่ายภาพ / ถ่ายทำข่าว
Included Price Cineflex V14HD Gyro Camera and Camera Man,
   Fujinon HA 42 x 9.7 mm, Zoom 1,630 mm. Digital HD.
   AJ-HPM200 Mobile AVC-Intra/DVCPRO HD/50/25 P2
1,333 บาท/นาที
2,083 บาท/นาที 
R44 Raven II Newscopter
เดินทาง / ถ่ายภาพ
ถ่ายทำภาพยนตร์ / ถ่ายภาพ / ถ่ายทำข่าว
Included Price Ikegami HD Gyro Camera and Camera Man
Specs: Gyro-Stabilized, Ikegami HDL-F25i, 1080i, 1920 x 1080 pixels,
   HD Canon 22x Zoom Lens, 7.6 mm.
   AJ-HPM200 Mobile AVC-Intra/DVCPRO HD/50/25 P2
900 บาท/นาที
1,250 บาท/นาที
 
R44 Raven II
R44 Clipper II
เดินทาง / ท่องเที่ยว
ถ่ายภาพ
800 บาท/นาที
800 บาท/นาที
   *ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% This package requires a minimum of 30 minutes.