รุ่นของเฮลิคอปเตอร์

EUROCOPTER AS355NP

เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ Jet-Turbine ขนาด 2 เครื่องยนต์ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 5 ท่าน และบรรทุกสัมภาระได้ทุกขนาด ความเร็วปกติ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ติดตั้งระบบการบันทึกภาพ (ENG) เต็มระบบ โดยใช้กล้องความละเอียดสูง (HD) พร้อมระบบการสื่อสารและระบบการบันทึกภาพ

ที่นั่ง : 6 : ผู้โดยสาร 4 – 5 ท่าน + นักบิน 1 – 2 ท่าน
ฐานที่ตั้ง : กรุงเทพ
ภารกิจ : สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภารกิจ
 

ROBINSON R44 RAVEN II

เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ลูกสูบ ขนาด 1 เครื่องยนต์ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 3 ที่นั่ง และบรร- ทุก สัมภาระขนาดกลางได้ 2 ใบ ความเร็วปกติที่ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์ Emergency- Float สำหรับบินข้ามทะเล (อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม)

ที่นั่ง : ผู้โดยสาร 3 ท่าน + นักบิน 1 ท่าน
ฐานที่ตั้ง : กรุงเทพและภูเก็ต
ภารกิจ : บินท่องเที่ยว บินเดินทาง และถ่ายภาพทางอากาศ
 

ROBINSON R44 RAVEN II NEWSCOPTER

เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ลูกสูบ ขนาด 1 เครื่องยนต์ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 2 ที่นั่ง และบรรทุก สัมภาระขนาดกลางได้ 1 ใบ ความเร็วปกติที่ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ติดตั้งระบบการบันทึกภาพ (ENG) เต็มระบบ โดยใช้กล้องความละเอียดสูง (HD) พร้อมระบบการสื่อสารและระบบการบันทึกภาพ

ที่นั่ง : ผู้โดยสาร 2 ท่าน + นักบิน 1 ท่าน
ฐานที่ตั้ง : กรุงเทพ
ภารกิจ : ถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายทำภาพยนต์ และถ่ายทำข่าว